4. ekumenická pouť jižní Moravou
v sobotu 2. října 2021

Matice velehradská, Římskokatolická farnost u sv. Tomáše v Brně a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické
zvou všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny na

pěší pouť z Klobouk u Brna do Žarošic,

s modlitbami a písněmi a doteky minulosti
na místech, jež spojovala i dělila české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na jižní Moravě.

4. ekumenická pouť Pojďme spolu je volným pokračováním prvních tří poutí, které v letech 2017-2020 vedly z Brna do Nosislavi a dál do Hustopečí a do Klobouk. Navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské, křtinské nebo velehradské, tak na novější tradici brněnských Poutí smíření a dává této tradici ekumenický rozměr připomenutím těch poutí, které konávali v dobách českého baroka jihomoravští evangelíci do Uher. Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení.Kdy a kde začneme?

2. října 2021 v 8.15 hod. sraz v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna Těm, kdo cestují z Brna, se nabízí spoj autobusem linky 109 v 7.14 hod. z ÚAN Zvonařka (nástupiště 26), s příjezdem do Klobouk na náměstí v 8.01 hod. Od hlavního nádraží je na tento autobusový spoj možné se dostat tramvají linky 12 (odjezd v 7.08, přestup buď na zastávce Konopná, nebo na zastávce Komárov). Těm, kdo jedou vlastní vozem, doporučujeme zaparkovat v Kloboukách na náměstí a dojít na evangelickou faru pěšky.


Kudy a jak?

Pouť je dlouhá asi 15 km a počítáme s tím, že ji projdeme za 7 hodin včetně zastavení:

  • 1. zastavení (0 km): evangelický kostel v Kloboukách u Brna
  • 2. zastavení (4,3 km): kaple sv. Alžběty v Bohumilicích
  • 3. zastavení (4,7 km): kostel sv. Martina, evangelický kostel a židovský hřbitov v Dambořicích
  • 4. zastavení (2,5 km): kostel sv. Jana Křtitele v Uhřicích
  • 5. zastavení (6,5 km): křížová cesta u kostela sv. Anny v Žarošicích

Kde skončíme?

Závěrečná modlitba poutníků bude v katolickém kostele sv. Anny v Žarošicích.


Jak zpátky?

Autobus linky 106 umožňuje návrat z Žarošic do Brna každé 2 hodiny (odjezdy 17.02, 19.02), jízdní doba je 45 min. Pro řidiče, kteří nechají auto v Kloboukách, zajistíme odvoz. S ohledem na pohoštění, které chystáme v Žarošicích, i na organizační zajištění pro případ mimořádně špatného počasí Vás prosíme o předběžné přihlášky.

Přihlášky

Přihlásit se můžete buď pomocí elektronického formuláře, nebo osobně:


Informace o proběhlých poutích: