4. ekumenická pouť jižní Moravou
v sobotu 2. října 2021

Matice velehradská, Římskokatolická farnost u sv. Tomáše v Brně a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické
děkují všem, mladším i starším, rodinám, párům i jednotlivcům, kteří se zúčastnili

pěší pouti z Klobouk u Brna do Žarošic

s modlitbami a písněmi a doteky minulosti
na místech, jež spojovala i dělila české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na jižní Moravě.

4. ekumenická pouť Pojďme spolu byla pokračováním poutí předcházejících, které v letech 2017-2020 vedly z Brna do Nosislavi a dál do Hustopečí a do Klobouk. Cílem těchto poutí je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení.Úvodní slovo a vstupní modlitba

zazněly 2. října 2021 v evangelickém kostele v Kloboukách.


Kudy a jak jsme šli?

Pouť byla dlouhá asi 15 km a měla 5 zastavení:

  • 1. zastavení (0 km): evangelický kostel v Kloboukách u Brna
  • 2. zastavení (4,3 km): kaple sv. Alžběty v Bohumilicích
  • 3. zastavení (4,7 km): kostel sv. Martina, evangelický kostel a židovský hřbitov v Dambořicích
  • 4. zastavení (2,5 km): kostel sv. Jana Křtitele v Uhřicích
  • 5. zastavení (6,5 km): křížová cesta u kostela sv. Anny v Žarošicích

Kde jsme skončíili?

Závěrečná modlitba poutníků byla v katolickém kostele sv. Anny v Žarošicích.